Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna – Dominikanska republiken, vissa textilprodukter

14.8.2017 9.57
Pressmeddelande

LL, 14.8.2017

Den särskilda CARIFORUM-EU-kommittén för tullsamarbete och handelslättnader har utfärdat beslut nr 1/2017 om ett undantag från begreppet ursprungsprodukt när det gäller vissa textilprodukter som importeras från Dominikanska republiken (EUT L 208, 11.8.2017). 

Med stöd av beslutet anses vissa långbyxor, knäbyxor eller kortbyxor av denim enligt HS-nummer ex 6203 42 (KN-nummer 6203 42 31) ha ursprung i Dominikanska republiken fastän vissa villkor enligt ursprungsreglerna i Cariforum-EU-avtalet om ekonomiskt partnerskap inte uppfylls. Bland annat kan sömnadsarbetet utföras utanför Cariforum-staterna. 

Undantaget tillämpas enligt de i beslutet angivna villkoren på produkter som överlåts till fri omsättning inom EU under perioden 7.7.2017–6.7.2018. Importmängden är begränsad till den kvantitet (i styck) som anges i bilagan till beslutet.

För att bli beviljad förmånsbehandling vid import ska man visa upp ett varucertifikat EUR.1 vars fält 7 är försett med en hänvisning till beslutet:

— ”Derogation – Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017”

eller

— ”Dérogation – Décision no 1/2017 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 7 juillet 2017”

eller

— ”Excepción – Decisión no 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 7 de julio 2017”

TMD