Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter från Bosnien och Hercegovina

16.8.2017 11.13
Pressmeddelande

PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 354/2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Förordning nr 2017/1468; publicerad i EUT L 209/12.8.2017. Förordningen träder i kraft den 15 augusti 2017 och tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2017.

Tullkvoten för öring höjs med 440 ton, för karp med 10 ton och för ansjovis med 20 ton.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447. dvs. enligt den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Bilagan till förordning (EU) nr 354/2011 ersätts med bilagan till denna förordning.

Mera information:
Tullkvoter
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD