Hoppa till innehåll

Tullkvot för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge

21.12.2017 10.21
Pressmeddelande

Import av produkter enligt KN-nummer 2202 10 00, ex 2202 91 00 och ex 2202 99 med ursprung i Norge är tullfri inom en tullfri kvot. Denna kvot ökas med 10 procent år 2018.

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande för år 2018 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014. Förordning nr 2017/2310; publicerad i EUT L 331/14.12.2017. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2034 öppnades en tullkvot för år 2017 för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge.  I avtalet mellan EU och Norge fastställs att om ovannämnda tullkvot har uttömts senast den 31 oktober 2017 ska den tullkvot som är tillämplig från och med den 1 januari 2018 ökas med 10 %. Kvoten har uttömts i september. Den årliga kvoten för år 2017 var 17,303 miljoner liter. Kvotvolymen för år 2018 är 19,033 miljoner liter.

En tullfri tullkvot enligt bilagan till denna förordning öppnas för perioden 1.1–31.12.2018. Varorna omfattas  av de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

För kvantiteter som importeras utöver kvoten ska en tullsats på 0,047 euro/liter tas ut.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder