Hoppa till innehåll

Tullkvot för vatten och andra drycker från Norge

18.1.2011 13.43
Pressmeddelande

2/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande för år 2011 av en tullkvot för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1216/2009. Förordning nr 1248/2010; publicerad i EUT L 341, 23.12.2010, s. 2, tabell. Förordningen trädde i kraft den 26 december 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011.

En unionstullkvot öppnas enligt bilagan nedan för perioden 1.1.-31.12.2011. De ursprungsregler som är ömsesidigt tillämpliga på de varor som förtecknas i bilagan ska vara de som anges i protokoll 3 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

För mängder som införs utöver kvoten ska en tullsats på 0,047 euro/liter tillämpas.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD