Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö sianlihalle ja sianlihavalmisteille Chilestä

27.4.2018 13.57
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 muuttamisesta tiettyjä Chilestä peräisin olevia maataloustuotteita koskevan unionin lisätariffikiintiön osalta. Komission asetus N:o 2018/579 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17.4.2018 (L97), ja sitä sovelletaan 1.7.2013 alkaen.

Asetuksella avataan uusi tariffikiintiö tietyille Chilestä peräisin oleville maataloustuotteille.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 312/2003 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Kiintiö 09.1944 jaetaan ensimmäisen kerran 3.5.2018. Tariffikiintiötä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Takautuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet