Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya

28.12.2010 17.30
Pressmeddelande

221/2010, RAS/LL

För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 16 december 2010 (2010/782/EU, EUT L 333, 17.12.2010) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa tonfiskfiléer som tillverkas i Kenya. Undantaget gäller inom kvoter för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 16 (Bilaga 1). Enligt undantaget behöver de ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i Kenya för att produkterna ska anses ha ursprung i Kenya.

Undantaget tillämpas retroaktivt på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som importeras från Kenya till gemenskapen under perioden den 1 januari 2010 – 31 december 2010.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2010/782/EU" 

Beslutet tillämpas under perioden den 1 januari 2010 – den 31 december 2010.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer. Kenya är den enda av partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapens (EAC) som för närvarande exporterar tonfiskfiléer till gemenskapen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT L 333, 17.12.2010, s. 64

TMD