Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för räkor bearbetade på Grönland

23.10.2009 12.40
Pressmeddelande

161/2009, RAS/LL

Ursprungsreglerna för handeln med utomeuropeiska länder och territorier (ULT) ingår i bilaga III till rådets beslut 2001/822/EG (EUT L 314, 30.11.2001). Med stöd av artikel 37 i ursprungsreglerna kan undantag beviljas från tillämningen av reglerna, om det är motiverat med tanke på skapande och utvecklande av näringar.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 16 oktober 2009 (2009/776/EG, EUT L 278, 23.10.2009) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för räkor av arten Pandalus borealis som bearbetats på Grönland. Beredda och konserverade räkor av arten Pandalus borealis som omfattas av KN-nummer ex 1605 20 och som bearbetas på Grönland av icke-ursprungsräkor ska anses ha ursprung på Grönland inom ramen för årliga kvoter och i enlighet med villkoren i beslutet.

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som under perioden 1.8.2009 - 31.12.2013 importeras till gemenskapen från Grönland.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska fält 7 i varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation - Decision 2009/776/EC"

Tillämpningen av ett tidigare, nästan likadant beslut upphörde den 31 december 2006 (EGT L 345, 29.12.2001).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT nr L 278, 23.10.2009, s. 53

TMD