Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya

24.4.2012 14.16
Pressmeddelande

60/2012, RAS/LL

För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sitt genomförandebeslut av den 20 april 2012 (2012/208/EU, EUT L 110; 24.4.2012, s. 40 ) ändrat beslut 2011/861/EU (EUT L 338, 21.12.2011). Med andra ord har giltighetstiden för undantaget från tillämpningen av ursprungsreglerna på tonfiskfiléer som tillverkats i Kenya förlängts för åren 2012 och 2013.

Undantaget gäller inom kvoter för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 16 (bilaga 1). Enligt undantaget kan tonfisk utan ursprungsstatus enligt HS-nummer 0302 eller 0303 användas vid tillverkningen av produkterna, och produkterna anses ändå ha ursprung i Kenya.

Undantaget tillämpas retroaktivt på de produkter och mängder som anges i bilaga 1 och som importeras från Kenya till gemenskapen under perioden 1 januari 2012–31 december 2013.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU"

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD