Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna – Curaçao, rårörsocker

5.2.2015 15.27 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.16
Pressmeddelande

11/2015, LL

Kommissionen har utfärdat beslut (EU) 2015/164 av den 2 februari 2015 om ett undantag från begreppet ursprungsprodukt gällande rårörsocker från Curaçao (EUT L 27, 3.2.2015). 

Med stöd av beslutet anses rårörsocker med KN-nummer ex 1701 13 ha sitt ursprung i Curaçao när produkten tillverkas genom malning av rörsocker som har sitt ursprung i ett annat land än Curaçao.  Produkten behöver således inte uppfylla villkoren enligt ursprungsreglerna i bilaga III till beslutet gällande utomeuropeiska länder och territorier (ULT, 2001/822/EG).

Undantaget tillämpas under de förutsättningar som anges i beslutet på produkter som under perioden 1 april 2015–31 mars 2017 importeras till gemenskapen från Curaçao. Importmängderna är begränsade till de kvantiteter som anges i bilagan till beslutet.

För att bli beviljad förmånsbehandling vid import ska man visa upp ett varucertifikat EUR.1 som är försett med en hänvisning till beslutet:

-”Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]” eller
-”Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]”

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor samt av gruppen för nomenklatur och tullförmåner (förvaltning av tullkvoterna).

TMD