Hoppa till innehåll

Ta i bruk Suomi.fi-identifiering och -fullmakter i Tullens Intrastat-deklarationstjänsten och i Posti Messagings Tyvi-tjänsten

Utgivningsdatum 31.12.2020 9.32
Pressmeddelande

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen.

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller yrkeskort för social- och hälsovården).

En elektronisk fullmakt är nödvändig för personer som inger Intrastat-deklarationer. 
Fullmakten ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Ombud befullmäktigas också i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Ombud befullmäktigas ochså i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Om du anlitar ett ombud, dvs. en representant, vid Intrastat-deklarering, ska du befullmäktiga ombudet elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter genom att ge företaget som fungerar som ombud ärendefullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer). 

Ombudets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget ska sedan ännu ge representationsfullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer) till de personer som upprättar deklarationerna.

Utländska medborgares Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering

Om du inte har en finsk personbeteckning och inte kan identifiera dig med finska identifieringsverktyg, ska du ersätta Katso-koden med en identifieringskod för utländska medborgare (UID) i Finnish Authenticator-identifieringstjänsten

Gör en ansökan för att registrera fullmakt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. För att du ska kunna ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, ska det utländska företaget i fråga vara registrerat i Finland.

Sök UID-identifieringskoden innan du ansöker om fullmakter. Personen som befullmäktigas ska också ha en UID-identifieringskod, om hon eller han inte har en finsk personbeteckning.

Företag som ännu inte har kunnat övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, får fortsätta använda Katso-koder fram till 28.2.2021. 

Behöver du hjälp med att övergå till Suomi.fi-fullmakter?

Tullens kundstöd hjälper dig gärna med övergången till Suomi.fi-identifikation, och vi har också omfattande  anvisningar för olika praktiska situationer på vår webbplats. 

Kundstöd: allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15
Läs mer om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter på Tullens webbplats
Håll dig uppdaterad om Suomi-fi situationen: Beställ nyhetsbrevet om Intrastat här

Mera information om identifiering och befullmäktigande:

Presentation av Suomi.fi-identifikation
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida
Information om övergång från Katso till Suomi.fi
Information om användning av Finnish Authenticator-identifieringstjänsten
Hur gör jag en ansökan om fullmakt i tjänsten - steg för steg 

MDB kundtjänst

Kundmeddelande