Hoppa till innehåll

Myndighetsanteckningarna i kontrollexemplar T5 blir koder

8.6.2010 13.44
Pressmeddelande

102/2010, AH/UV

Kommissionens förordning nr 278/2010 om ändring av förordningarna (EG) nr 1276/2008 och 612/2009 träder i kraft den 1 juli 2010. I förordningen bestäms om myndighetsanteckningar som ska anges i kodform i kontrollexemplar T5. Förordningen publicerades den 1 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L86, 1.4.2010, s. 18 - 19 .

Tullen ska i kodform i kontrollexemplar T5 och i exportsystemet anteckna uppgifter om fysiska kontroller, undantag från fysiska kontroller, kontroller av förseglingar eller kontroller beträffande utbyte. På detta sätt förbättras informationsutbytet mellan medlemsstaterna. Ett korrekt ifyllt kontrollexemplar T5 är en indikator på exportörens professionalism och efterlevnad av tillämpliga bestämmelser och det anses därför lämpligt att anmäla felaktigheter i kontrollexemplar T5 till de myndigheter som ansvarar för justeringar av exportörens riskprofil i den medlemsstat där kontrollexemplaret utfärdats.

TMD