Hoppa till innehåll

Systemfel i Tullens direkta meddelandedeklarering den 24 november 2018

Utgivningsdatum 29.11.2018 8.40
Pressmeddelande

I kundmeddelandet av den 9 november 2018 berättade vi att till förtullningens beslutsmeddelande gällande import har ett eget fält för tullvärde lagts till för transaktioner vars moms-behörighet ligger hos Skatteförvaltningen.

Denna egenskap har ännu inte kunnat tas i bruk på grund av ett systemfel. Fältet för tullvärde kommer att tas i bruk så snart som möjligt. Vi kommer att informera om ibruktagandet senare.

I direkt meddelandedeklarering upptäcktes ett tekniskt fel efter ibruktagandet den 24 november 2018. Detta förorsakade följande fel för vissa kunder:

  • Förtullningens beslutsmeddelande anlände inte alls

eller

  • En del av varuposterna i tulldeklarationen saknades i förtullningens beslutsmeddelande.

Felet korrigerades den 26 november senast kl. 13.05. Vänligen kontakta EDI-stöd, om ni märker dessa fel i förtullningens beslutsmeddelanden mellan den 24 och 26 november 2018.

Mera information: edituki(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering