Hoppa till innehåll

Systemet för tullbeslut tas i bruk måndagen den 2.10.2017

Utgivningsdatum 29.9.2017 8.00
Pressmeddelande

EU-medlemsstaternas gemensamma system för tullbeslut (CD, Customs Decisions System) och dess kundportal tas i bruk 2 oktober 2017. Finska tillståndssökanden ska använda kommissionens system när de ansöker om tillstånd som involverar flera medlemsstater. 

För att identifiera dig i kundportalen behöver du ett ECAS-användarnamn. Användarnamnet kan du ansöka om på Tullens webbsida gällande tillstånd, genom att fylla i en begäran om behörighetstilldelning till systemet för tullbeslut. Ansökan skannas och skickas till Tullen per e-post till adressen lupakeskus(at)tulli.fi.

När Tillståndscentralen meddelat dig om att du tilldelats behörighet, kan du registrera dig i EU:s autentiseringsportal.

Inledningsvis fungerar systemet endast på engelska. Texterna i systemet översätts till finska och svenska så fort som möjligt.

Mera information
Mera information om inloggning och om användning av systemet ges av Tullens tillståndscentral, lupakeskus(at)tulli.fi, tfn 0295 5200.
Tullens kundanvisning Identifiering och inloggning i systemet för tullbeslut
Tullens kundmeddelande Tillstånd som involverar flera än en medlemsstat 14.9.2017
Kommissionens eLearning-material
Kommissionens General Guidance on Customs Decisions

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering