Hoppa till innehåll

Svara på Tullen 2020-enkäten senast 20.4.2018

10.4.2018 12.58 | Publicerad på svenska 11.4.2018 kl. 8.25
Pressmeddelande

Kommissionen har gett ut en enkät med avsikt att bland centrala intressentgrupper undersöka hur oberoende Tullen 2020-programmet är.

Enkätsvaren utgör en värdefull del av oberoendeutredningen. Enkäten består av fem delar: inledning, bakgrund ("Your contribution"), EU: behov av tullsamarbete (“Need for EU action in customs cooperation”), åtgärder för att förbättra tullsamarbetet inom EU och erfarenheter av dessa (Supported activities”) samt öppna kommentarer och anmälan till uppföljningsintervju (“Final remarks”).

Den engelska enkäten hittar du här: Survey on the Customs 2020 programme. Enkäten är öppen till 20.4.2018. Det tar ca 10 minuter att svara. Svaren behandlas konfidentiellt och enskilda personer kan inte identifieras i undersökningsmaterialet.

Tullen 2020-programmet är avsett att stöda utformningen och verkställandet av unionens tullpolitik. Med programmet vill man främja Europa 2020-strategin som gäller smart, hållbar och engagerande tillväxt genom att förstärka den inre marknaden.

Mera information:
Webbplatsen The Customs 2020 programme
Företagsrådgivning, tfn 0295 502, yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande