Hoppa till innehåll

Svara på enkäten och påverka: En central tullkontaktpunkt i EU

Utgivningsdatum 31.10.2018 9.00
Pressmeddelande

EU samlar in synpunkter från tullkunder i olika länder gällande formaliteterna i samband med gränsöverskridande varuhandel. Resultaten av enkäten utnyttjas när man undersöker möjligheten att utveckla en central kontaktpunkt på tullområdet. En central kontaktpunkt skulle betyda att aktörer inom handel och transport skulle kunna lämna alla utredningar som förutsätts till tullen och andra myndigheter enligt principen om service från en lucka, när varor förs över en EU-gräns. För närvarande sköter Finska Tullen olika uppgifter för 11 ministerier och flera olika ämbetsverk.

Svara och påverka – om du så är importör eller exportör, har en transport- eller speditionsfirma, har ett företag eller en organisation inom den internationella handeln. Andra ämbetsverk samt privatpersoner kan också svara på enkäten.

Enkäten är öppen fram till den 16 januari 2019.

Bekanta dig med och svara på enkäten på webbsidan EU:s centrala kontaktpunkt för tullbranschen (Single Window)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering