Hoppa till innehåll

Oljeraffineringen höll exporten uppe största delen av året
Svagt slut på året fick exporten år 2012 att stanna på föregående års nivå

Utgivningsdatum 7.2.2013 9.00 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 11.52
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på 56,8 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Exporten växte ännu i januari-oktober men tillväxten avstannade under november-december. Importen minskade med två procent och stannade på knappa 59,1 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro.

Oljeprodukterna utgjorde det viktigaste tillväxtområdet inom exporten, då både exportvolymerna och -priserna steg från föregående år. Exporten av elektriska apparater och livsmedel ökade också. Exporten av kommunikationsutrustning däremot fortsatte sjunka i likhet med tidigare år, och värdet av exporten inom basindustrin för metaller vände också nedåt i fjol.

Ökningen av importpriset på råolja samt importen av livsmedel och vissa produkter inom den kemiska industrin höll värdet av den totala importen nästan på föregående års nivå. Importen av fartyg, flygplan och järnvägsmateriel ökade också. Importen av elteknik, metaller, maskiner och bilar minskade däremot från år 2011.

Exporten höll sig på samma nivå som året innan tack vare exporten till länder utanför EU. Denna export ökade med fyra procent i fjol, medan exporten till andra EU-länder minskade med fyra procent. Exporten till euroområdet minskade bara med tre procent, medan exporten till EU-länder utanför euroområdet minskade med fem procent.  Importen från EU-länderna höll sig nästan på samma nivå som år 2011, men importen från länder utanför EU minskade med fyra procent.

Största delen av underskottet i handelsbalansen uppstod i fjol i handeln med länderna utanför EU. Underskottet i externhandeln var drygt 1,4 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick till 850 miljoner euro. 

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Statistikdirektör Timo Koskimki, tfn 040 332 1851
Tullöverinspektör Christina Telasuo tfn 040 332 1828
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
E-post: förnamn.efternamn@tulli.f
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik