Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk i tjänsten Kommissionens system för Tullbeslut (CDS) 5.9.2019

Utgivningsdatum 28.8.2019 8.00
Pressmeddelande

Har ditt företag ett s.k. unionstillstånd som är giltigt i fler än en medlemsstat? Unionstillstånd söks i Kommissionens system för Tullbeslut, till vilket man loggar in via EU-tullarnas gemensamma e-tjänst. Från och med 5.9.2019 tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i Kommissionens system för Tullbeslut. I Tullens övriga e-tjänster övergår man till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter stegvis under hösten 2019.

Vad är nytt med Suomi.fi-identifikation och -fullmakter?

Vid Suomi.fi-identifikation används personliga nätbankskoder, mobilidentifikation eller certifikatkort. Verkställande direktörer eller andra personer med firmateckningsrätt vid ett företag ska ge personer elektronisk fullmakt att sköta företagets tullärenden. Tjänsten kontrollerar alltid efter identifieringen om personen har fullmakt att sköta företagets tullärenden.

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till tjänsten. Om företagets verkställande direktör bläddrar i, bereder eller söker tillstånd själv, behöver denne inte Suomi.fi-fullmakt, utan det räcker med Suomi.fi-identifikation eftersom hen på basis av sin status har rätt att sköta tillståndsärenden.

När behövs också Suomi.fi-fullmakt?

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd vid företaget än den verkställande direktören vill bläddra i, bereda eller söka unionstillstånd. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Vad måste företag som ansöker om unionstillstånd fatta beslut om innan Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk?

  • Vem söker unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut i praktiken: verkställande direktören eller någon annan anställd?
  • Vem beviljar fullmakter inom företaget: verkställande direktören eller någon annan anställd?

Vad ska en verkställande direktör som ansöker om unionstillstånd göra i praktiken?

a) Verkställande direktören söker själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut.

  • Verkställande direktören behöver inte bevilja Suomi.fi-fullmakter till någon. Verkställande direktören har på basis av sin status rätt att sköta företagets tillståndsärenden.

b) Verkställande direktören söker inte själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut, men beviljar fullmakterna inom företaget.

  • Verkställande direktören beviljar alla anställda vid företaget som sköter tullärenden ärendefullmakt att skötatillståndsärenden på företagets vägnar.

c) Verkställande direktören söker inte själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut och beviljar inte heller fullmakter inom företaget.

  • Verkställande direktören ger en anställd fullmaktsrätt, varefter denne person har rätt att bevilja ärendefullmakter till sig själv och andra anställda vid företaget.

Hur ges fullmakt i praktiken?

Verkställande direktören kan ge fullmakter i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

För ansökan om unionstillstånd ges någon av följande ärendefullmakter:

  • Granskning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom giltiga tillstånd (och beslut) som anknyter till tullverksamheten.
  • Beredning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd (och beslut) och redigera utkast till ansökningar.
  • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd (och beslut), bereda ansökningar, skicka och ta emot meddelanden samt skicka tillståndsansökningar.

I alla Tullens e-tjänster övergår man till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter stegvis

Först tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i tjänsten Kommissionens system för Tullbeslut (CDS). I databasen för beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI) och i den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO) tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i oktober. I fråga om Ålands skattegränsdeklarering (ALA), import, export, Intrastat-deklarering, deklarering av säkerhetsuppgifter, transitering och andra tillståndsärenden tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk under hösten 2019. Vi informerar separat om dessa.

För identifiering av utländska personer och befullmäktigande av särskilda grupper tas lösningar fram före utgången av året.

Användning av ombud för skötande av ärenden

Tullen rekommenderar inte att Suomi.fi-fullmaktstjänsten ännu i detta skede används då ett ombud sköter tullklarering elektroniskt på klientens vägnar, eftersom ombudet för närvarande får se alla klientens uppgifter.

Håll dig ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster

Beställ nyhetsbrevet om tullklarering eller Intrastat
Tullens anvisningar

Detaljerade anvisningar för Suomi.fi-identifikation och -fullmakter på webbplatsen Suomi.fi

Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakterna?
Sidospecifika anvisningar

Användarstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Medborgarrådgivning, tfn 0295 000, serviceradgivare(at)medborgarradgivning.fi
Tullärenden: Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 020 500

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering