Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk för företag i flera av Tullens e-tjänster 17.3.2020

17.3.2020 11.39
Pressmeddelande

Inger ditt företag själv eller som ombud tulldeklarationer på nätet i Tullens e-tjänster? Har ditt företag tillstånd beviljade av Tullen? I flera av Tullens e-tjänster har man nu tagit i bruk Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Befullmäktigandet ändras på så sätt att nästan alla personer som inger tulldeklarationer och ansöker om tillstånd behöver nu en elektronisk fullmakt i Suomi.fi- fullmaktstjänsten före man kan sköta sina tullärenden. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens tjänster och i hela statsförvaltningen. Katso-koder och -behörigheter kan ännu tills vidare användas i vissa av våra e-tjänster, men vi rekommenderar att man använder Suomi.fi-tjänsten, som grundar sig på stark autentisering. För att logga in i Suomi.fi-tjänsten krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter har tagits i bruk för företag i följande e-tjänster 17.3.2020:

 • Deklarationstjänsten för export (fullmakt: tullklarering)
 • Deklarationstjänsten för transitering (fullmakt: tullklarering)
 • Intrastat-deklarationstjänsten (fullmakt: statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer)
 • Deklarationstjänsten för tullagring (fullmakt: tullklarering)
 • Tjänsten Tillstånd (fullmakt: granskning av/beredning av/ansökan om tillstånd för tullverksamhet)
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer (fullmakt: tullklarering)
 • Ansökan om EORI-nummer (fullmakt: tullklarering)
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering (fullmakt: tullklarering)
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering (fullmakt: meddelandedeklarering med Tullen).

På webbsidan Så här identifierar du dig och ger fullmakt kan du kontrollera i vilka alla av Tullens e-tjänster Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna har tagits i bruk.

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas senare under år 2020 i bruk i följande e-tjänster:

 • Deklarationstjänsten för import (fullmakt: tullklarering)
 • Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter AREX (fullmakt: tullklarering)

Verkställande direktören ger fullmakter för tullärenden

Om företagets verkställande direktör inte sköter tullärendena själv, ska verkställande direktören ge fullmakter för detta till personen som sköter tullärendena. Personer inom det egna företaget befullmäktigas alltid i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakter behöver inte ges om den verkställande direktören sköter alla tullärendena själv. 

Vilka fullmakter som behövs beror på följande saker:

 • sköter verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget själv tullärendena
 • kommer verkställande direktören även i fortsättningen att ge fullmakter inom företaget, eller befullmäktigar verkställande direktören någon annan person för detta
 • inger företaget deklarationerna själv eller anlitar man ett ombud för detta.

Välj fullmakterna som ges enligt tjänsterna som du använder. På följande sida hittar du Suomi.fi-fullmakterna som används för tullärenden

När verkställande direktören befullmäktigar ett ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma) för tullärenden, beror sättet på vilket fullmakten ges på e-tjänsten. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ska alltid användas när fullmakter ges för skötande av ärenden i följande tjänster:

 • Intrastat deklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering (ALA)
 • Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BTI)
 • Ansökan om AEO-tillstånd (eAEO)
 • Ansökan om unionstillstånd (CDS).

I övriga tjänster kan du själv bestämma om du ger fullmakten i Suomi.fi-tjänsten eller på ett annat sätt.

Kunden ansvarar för upprätthållandet av fullmakterna

Kunden ansvarar själv för upprätthållandet av Suomi.fi-fullmakterna. Om man t.ex. säger upp ett avtal som ingåtts med ett ombud, ska man också komma ihåg att avsluta fullmakten i Suomi.fi-tjänsten.

På denna sida finns anvisningar om hur du ger fullmakter för tullärenden

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kan ännu inte användas av

 • utländska företag eller personer
 • dödsbon, näringssammanslutningar, skattekoncerner, samfällda förmåner och offentliga organisationer
 • stiftelser
 • bolag där två eller flera personer gemensamt har firmateckningsrätt.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid skötande av tullärenden senare under år 2020. Vi informerar närmare om tidtabellen senare.


Håll dig enkelt ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster:
Beställ nyhetsbrevet om tullklarering eller Intrastat
Följ Tullens webbsida om identifikation och fullmakter

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:
Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till detaljerade anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)

Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202 (kl. 8–16)

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering