Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter har tagits i bruk vid skattegränsdeklarering på Åland 2.12.2019

Utgivningsdatum 2.12.2019 15.28
Pressmeddelande

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter har nu tagits i bruk vid den åländska skattegränsdeklareringen i ALA-tjänsten. På vår webbplats finns anvisningar om hur man ska gå till väga om en anställd vid företaget upprättar ALA-deklarationerna eller om företaget befullmäktigar ett ombud att upprätta ALA-deklarationerna: Ålands skattegränsdeklarering - Identifiering och befullmäktigande

Mera information om identifiering och befullmäktigande vid skötsel av tullärenden

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering