Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter har tagits i bruk vid Intrastat-deklarering 17.3.2020

17.3.2020 11.38
Pressmeddelande

Vid Intrastat-deklarering har man 17.3.2020 övergått till att använda Suomi.fi-identifiering och -fullmakter.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens tjänster och i hela statsförvaltningen. Företag kan ännu tills vidare använda Katso-koder och -behörigheter, men vi rekommenderar att man använder Suomi.fi-tjänsten, som grundar sig på stark autentisering.

För att logga in i Suomi.fi-tjänsten krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Verkställande direktören för ett Intrastat-uppgiftsskyldigt företag ska ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Vid Intrastat-deklareringen ändras befullmäktigandet på så sätt att nästan alla personer som inger deklarationer behöver nu en elektronisk fullmakt före deklarationer upprättas. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Befullmäktigande behövs inte om verkställande direktören (eller en annan person med firmateckningsrätt) inger Intrastat-deklarationerna själv.

Om någon annan vid företaget än verkställande direktören inger Intrastat-deklarationerna, ska verkställande direktören ge denne person fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Verkställande direktören kan också ge en annan person vid företaget fullmaktsrätt, dvs. rätt att befullmäktiga andra personer för Intrastat-deklarering.

Om företaget använder sig av ett annat företag som ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma), ska verkställande direktören ge ombudet ärendefullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Verkställande direktören i ett företag som agerar som ombud ska också ge fullmakter till sina egna anställda

Företaget som agerar som ombud måste först få fullmakt av det Intrastat-uppgiftsskyldiga företaget i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om verkställande direktören i företaget som agerar som ombud inger Intrastat-deklarationerna själv, ska verkställande direktören ge sig själv representationsfullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om någon annan vid företaget än verkställande direktören inger Intrastat-deklarationerna, ska verkställande direktören ge denne person representationsfullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Verkställande direktören kan också ge en annan person vid företaget representantens fullmaktsrätt, dvs. rätt att befullmäktiga andra personer för Intrastat-deklarering.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter här

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kan ännu inte användas vid Intrastat-deklarering av

  • utländska företag eller personer
  • näringssammanslutningar, skattekoncerner, samfällda förmåner och offentliga organisationer
  • stiftelser
  • bolag där två eller flera personer gemensamt har firmateckningsrätt.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering senare under år 2020.

Håll dig ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster:
Beställ nyhetsbrevet om Intrastat
Håll ett öga på Tullens webbsida om identifikation och givande av fullmakter

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:
Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115

Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202, kl. 8-16

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering