Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta 829/2015

29.9.2015 9.48 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.12
Pressmeddelande

78/2015, ST/PH

Finlands Bank meddelade den 30 juni 2015 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 0,5 % under perioden 1 juli–31 december 2015.

Återbäringsränta 2016

Återbäringsräntan för bilskatt enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt återbäringsräntan enligt 49 § i punktskattelagen, 39 § 2 mom. i tullagen och 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2016 är således 0,5 %. 

Dröjsmålspåföljder 2016

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom den beskattning som verkställs av Tullen under kalenderåret 2016, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 7,5 %.

TMD