Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta 308/2012

22.11.2012 13.27 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

136/2012, MT/NK

Finlands Bank meddelade den 26 juni 2012 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 1,0 % under perioden 1 juli–31 december 2012.

Återbäringsränta 2013

Återbäringsräntan för bilskatt enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd, återbäringsräntan enligt 49 § och återkravsräntan enligt 48 § i punktskattelagen, återbäringsräntan enligt 39 § 2 mom. i tullagen samt återbäringsräntan enligt 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2013 är således 0,5 %. 

Dröjsmålspåföljder 2013

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom tullbeskattningen under kalenderåret 2013, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 8,0 %

TMD