Hoppa till innehåll

SovKompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2014

12.6.2014 13.00 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.56
Pressmeddelande

53/2014, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juni 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,33

Bulgarien

0,83

Tjeckien

0,37

Danmark

0,31

Kroatien

0,83

Litauen

0,41

Ungern

2,94

Polen

2,72

Rumänien

2,74

Sverige

0,91

Storbritannien

0,53

TMD