Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i maj 2014

15.5.2014 12.49 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.46
Pressmeddelande

46/2014, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

0,31

Bulgarien

0,83

Tjeckien

0,37

Danmark

0,29

Kroatien

0,86

Litauen

0,41

Ungern

3,24

Polen

2,71

Rumänien

2,83

Sverige

0,93

Storbritannien

0,52

TMD