Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2014

16.1.2014 11.06
Pressmeddelande

9/2014, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i januari 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,22

Bulgarien

0,97

Tjeckien

0,40

Danmark

0,25

Kroatien

1,35

Litauen

0,40

Ungern

3,33

Polen

2,65

Rumänien

2,44

Sverige

1,16

Storbritannien

0,52

 
TMD