Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2013

17.1.2013 9.31
Pressmeddelande

6/2013, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i januari 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,19

Bulgarien

1,45

Tjeckien

0,54

Danmark

0,30

Lettland

0,54

Litauen

0,73

Ungern

-*

Polen

4,62

Rumänien

5,64

Sverige

1,46

Storbritannien

0,52

*data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD