Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2010

22.1.2010 16.38
Pressmeddelande

15/2010, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i januari 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2009 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

0,72 %

Bulgarien

4,71 %

Tjeckien

1,64 %

Danmark

1,55 %

Estland

3,28 %

Lettland

8,39 %

Litauen

4,54 %

Ungern

7,47 %

Polen

4,23 %

Rumänien

10,18 %

Sverige

0,48 %

Storbritannien

0,61 %

TMD