Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2014

11.9.2014 14.28
Pressmeddelande

94/2014, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,21

Bulgarien

0,76

Tjeckien

0,35

Danmark  

0,38

Kroatien          

0,87

Litauen

0,35

Ungern

2,29

Polen

2,68

Rumänien

1,97

Sverige

0,52

Storbritannien

0,56

 

                           

TMD