Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november 2015

16.11.2015 11.02 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.33
Pressmeddelande

091/2015, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet               

-0,04

Bulgarien

 0,52

Tjeckien

 0,30

Danmark                                         

-0,01

Kroatien      

 1,87

Ungern

 1,29

Polen

 1,72

Rumänien

 1,23

Sverige

-0,29

Storbritannien

 0,59

TMD