Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november 2014

13.11.2014 8.02
Pressmeddelande

114/2014, STT/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,10

Bulgarien

0,70

Tjeckien

0,35

Danmark

0,29

Kroatien

1,16

Litauen

0,24

Ungern

1,98

Polen

2,45

Rumänien

2,52

Sverige

0,48

Storbritannien

0,56

TMD