Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november 2009

12.11.2009 13.00
Pressmeddelande

171/2009, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i november 2009, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2009 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen

Euroområdet 

0,77 %

Danmark

1,76 %

Sverige

0,55 %

Storbritannien

0,61 %

Lettland

11,58 %

Litauen

7,07 %

Polen

4,18 %

Tjeckien

1,88 %

Ungern

8,78 %

Estland

5,58 %

Bulgarien

5,11 %

Rumänien

9,05 %

TMD