Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2016

10.3.2016 14.26 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.32
Pressmeddelande

21/2016, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen. 

När en tullskuld uppstår i mars 2016, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2016 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

-0,15

Bulgarien

 0,28

Tjeckien

 0,29

Danmark                       

-0,06

Kroatien      

 1,06

Ungern

 1,19

Polen

 1,71

Rumänien

 0,72

Sverige

-0,30

Storbritannien

 0,59

TMD