Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2010

11.3.2010 13.54
Pressmeddelande

40/2010, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i mars 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

0,68 %

Bulgarien

4,44 %

Tjeckien

1,55 %

Danmark

1,46 %

Estland

2,74 %

Lettland

4,77 %

Litauen

3,07 %

Ungern

6,90 %

Polen

4,24 %

Rumänien

8,56 %

Sverige

0,48 %

Storbritannien

0,61 %

TMD