Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i oktober 2011

14.10.2011 12.39 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.43
Pressmeddelande

171/2011, MNy/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

1,55 %

Bulgarien

3,74 %

Tjeckien

1,19 %

Danmark

1,60 %

Lettland

0,83 %

Litauen

1,86 %

Ungern

7,12 %

Polen

4,72 %

Rumänien

5,60 %

Sverige

2,58 %

Storbritannien

0,86 %

TMD