Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2010

14.10.2010 13.51 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.05
Pressmeddelande

162/2010, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

0,90 %

Bulgarien

4,04 %

Tjeckien

1,24 %

Danmark

1,14 %

Estland

1,29 %

Lettland

1,28 %

Litauen

1,70 %

Ungern

5,82 %

Polen

3,82 %

Rumänien

6,46 %

Sverige

0,99 %

Storbritannien

0,73 %

TMD