Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2009

15.10.2009 12.46
Pressmeddelande

157/2009, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i oktober 2009, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2009 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen

Euroområdet 

0,86 %

Danmark

1,94 %

Sverige

0,62 %

Storbritannien

0,78 %

Lettland

13,06 %

Litauen

7,98 %

Polen

4,16 %

Tjeckien

1,92 %

Ungern

9,02 %

Estland

5,85 %

Bulgarien

5,30 %

Rumänien

9,06 %

TMD