Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juni 2010

17.6.2010 14.35
Pressmeddelande

108/2010, MNy/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i juni 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i april 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,64 %

Bulgarien

4,21 %

Tjeckien

1,42 %

Danmark

1,28 %

Estland

1,79 %

Lettland

2,14 %

Litauen

1,57 %

Ungern

6,14 %

Polen

3,69 %

Rumänien

4,99 %

Sverige

0,52 %

Storbritannien

0,66 %

TMD