Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2015

9.12.2015 11.52 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.50
Pressmeddelande

102/2015, STS/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet               

-0,05

Bulgarien

 0,51

Tjeckien

 0,29

Danmark                         

-0,07

Kroatien      

 1,75

Ungern

 1,32

Polen

 1,73

Rumänien

 1,12

Sverige

-0,30

Storbritannien

 0,58

TMD