Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i december 2013

12.12.2013 12.55 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 12.26
Pressmeddelande

164/2013, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet                

0,23

Bulgarien

1,03

Tjeckien

0,45

Danmark

0,27

Kroatien

1,72

Lettland

0,27

Litauen

0,40

Ungern

3,60

Polen

2,67

Rumänien

2,86

Sverige

1,21

Storbritannien

0,52

TMD