Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2011

15.12.2011 8.59
Pressmeddelande

213/2011, MNy/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

1,58 %

Bulgarien

3,68 %

Tjeckien

1,17 %

Danmark

1,40 %

Lettland

0,99 %

Litauen

1,88 %

Ungern

6,18 %

Polen

4,80 %

Rumänien

5,96 %

Sverige

2,52 %

Storbritannien

0,97 %

TMD