Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2009

10.12.2009 13.04
Pressmeddelande

185/2009, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i december 2009, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2009 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

0,74 %

Bulgarien

4,84 %

Tjeckien

1,87 %

Danmark

1,58 %

Estland

5,44 %

Lettland

13,49 %

Litauen

6,59 %

Ungern

7,34 %

Polen

4,18 %

Rumänien

10,03 %

Sverige

0,50 %

Storbritannien

0,57 %

TMD