Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2011

15.4.2011 15.42
Pressmeddelande

56/2011, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i april 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

1,09 %

Bulgarien

3,88 %

Tjeckien

1,21 %

Danmark

1,24 %

Lettland

0,89 %

Litauen

1,40 %

Ungern

6,93 %

Polen

4,11 %

Rumänien

5,49 %

Sverige

2,20 %

Storbritannien

0,80 %

TMD