Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2010

11.2.2010 10.44
Pressmeddelande

28/2010, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i februari 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2009 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen

Euroområdet 

0,71 %

Bulgarien

4,71 %

Tjeckien

1,64 %

Danmark

1,55 %

Estland

3,28 %

Lettland

8,39 %

Litauen

4,54 %

Ungern

7,47 %

Polen

4,23 %

Rumänien

10,18 %

Sverige

0,48 %

Storbritannien

0,61 %

TMD