Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2014

10.7.2014 13.25
Pressmeddelande

66/2014, STT/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,32

Bulgarien

0,83

Tjeckien

0,37

Danmark 0,35

Kroatien

0,87

Litauen

0,41

Ungern

2,55

Polen

2,72

Rumänien

2,62

Sverige

0,92

Storbritannien

0,53

TMD