Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2012

12.7.2012 16.38 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.33
Pressmeddelande

95/2012, RAS/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

0,68 %

Bulgarien

2,59 %

Tjeckien

1,24 %

Danmark

0,90 %

Lettland

0,94 %

Litauen

1,24 %

Ungern

8,22 %

Polen

5,05 %

Rumänien

4,69 %

Sverige

2,14 %

Storbritannien

1,00 %

TMD