Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2011

15.7.2011 10.14 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.34
Pressmeddelande

117/2011, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

1,43 %

Bulgarien

3,77 %

Tjeckien

1,22 %

Danmark

1,46 %

Lettland

0,78 %

Litauen

1,65 %

Ungern

6,88 %

Polen

4,40 %

Rumänien

5,26 %

Sverige

2,46 %

Storbritannien

0,82 %

TMD