Hoppa till innehåll

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2010

16.8.2010 9.25
Pressmeddelande

135/2010, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,73 %

Bulgarien

4,18 %

Tjeckien

1,24 %

Danmark

1,15 %

Estland

1,47 %

Lettland

2,09 %

Litauen

1,64 %

Ungern

5,43 %

Polen

3,86 %

Rumänien

6,60 %

Sverige

0,70 %

Storbritannien

0,73 %

TMD