Hoppa till innehåll

Solceller, solcellsmoduler och solcellspaneler, ursprung som inte medför förmånsbehandling, varukodsspecifik ursprungsregel

Utgivningsdatum 18.12.2013 12.56 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 12.31
Pressmeddelande

165/2013, LL

I bilaga 11 till tullkodexens tillämpningskodex har varukodsspecifika ursprungsregler lagts till för följande produkter:

  • solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel, KN-nummer 8501 samt
  • solceller, solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel, KN-nummer 8541.

Detta tillägg har genomförts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1357/2013 (EUT L 341, 18.12.2013), som träder i kraft den 25 december 2013.

De nya varukodsspecifika ursprungsregler som ska ingå i bilaga 11 till tillämpningskodexen anges i genomförandeförordningens bilaga.

För de aktuella produkterna med ursprung i Kina eller avsända från Kina tas ut en antidumpningstull och utämningstull (TMD 161/2013). Antidumpnings- och utjämningstullen tas alltså ut också för produkter som avsänts från Kina, fastän detta inte nämns i rubriken i TMD 161/2013.

I ingressen till förordning 1357/2013 nämns grundprincipen för ursprung som inte medför förmånsbehandling, dvs. regeln enligt artikel 24 i tullkodexen för situationer där två eller flera länder deltagit i tillverkningen av en produkt.

För denna grundprincip enligt artikel 24 i tullkodexen har nu en detaljerad tolkningsregel fastställts i bilaga 11 för fastställande av ursprunget. Genom regeln vill man säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av antidumpningstullar.

I ingressen till förordning 1357/2013 nämns också att det land där solceller av kristallint kisel tillverkas bör vara det land där solcellsmoduler eller -paneler har sitt icke-förmånsursprung.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD