Hoppa till innehåll

Uppbörden av tilläggsimporttullar på socker avbryts 27.1.2013

28.1.2013 10.02
Pressmeddelande

14/2013, OT / LL

Från och med den 27 januari 2013 uppbärs det inte längre några tilläggstullar vid import av vitt socker, råsocker och vissa sockerlösningar. Tilläggsimporttullarna ska inte tillämpas till och med den 30 september 2015. Ändringen har genomförts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 75/2013, EUT L 26, 26.1.2013, s. 19.

Därtill upphävs genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 om fastställande av tilläggsimporttullarna för regleringsåret 2012/13 (EUT L 263, 28.9.2012). Den fortsätter dock att vara tillämplig på de tilläggstullar som fastställts före ikraftträdandet av förordning 75/2013.

Förordning 75/2013 trädde i kraft den 27 januari 2013.

KN-nummer för vilka tilläggsimporttullar togs ut med stöd av förordning 892/2012:

1701 12 10

1701 12 90

1701 13 10

1701 13 90

1701 14 10

1701 14 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

1702 90 95

Inga tilläggsimporttullar tillämpas eftersom det är osannolikt att importen kommer att störa gemenskapsmarknaden. Världsmarknadspriset på socker väntas inte sjunka till sådana nivåer att sockerimporten skulle störa EU:s sockermarknad. Det är inte sannolikt att situationen kommer att förändras särskilt mycket under de två närmaste regleringsåren, dvs. till dess att unionens kvotordning löper ut. Kommissionen övervakar emellertid sockermarknaden kontinuerligt och vidtar lämpliga åtgärder om så krävs.

Så länge tilläggstullar inte tillämpas är det inte nödvändigt att fastställa de representativa priser som används för beräkning av tullarna.

TMD