Hoppa till innehåll

Snabba upp handläggningen av exportdeklarationen genom att skicka bifogade handlingar elektroniskt (uppdaterad 6.3.2020)

6.3.2020 13.45
Pressmeddelande

Meddelandedeklaranter vid export kan göra handläggningen av exportdeklarationen snabbare genom att skicka bifogade handlingar med meddelandetjänsten för bifogade filer.  Användning av tjänsten kräver direkt meddelandedeklarering och att funktionaliteten testats med programvaruhus.

Bilagorna till exportdeklarationen, t.ex. exporttillstånd eller faktura, kan skickas i förväg tillsammans med exportdeklarationsmeddelandet innan Tullens elektroniska servicecentral separat ber om dem. Bilagor kan också skickas med meddelanden gällande rättelse och ogiltigförklaring. Likaså kan man elektroniskt skicka alternativa bevis på varans utförsel ur EU till exportuppföljningen vid Elektroniska servicecentralen.

De bifogade handlingar som skickas ska kopplas till exportdeklarationens MRN-nummer och inte t.ex. till meddelandedeklarantens egen referens eller meddelandenummer.

Webbdeklaranter kan skicka bifogade handlingar med Tullens webbtjänst för leverans av bifogade filer.  Bilagorna som laddas upp till tjänsten ska alltid hänföra sig till en deklaration som lämnats elektroniskt till Tullen.

Om Tullens elektroniska servicecentral har skickat en begäran om tilläggsutredning, kan bilagorna fortfarande också skickas till Tullen antingen med VYVI-turvaposti (säker e-post) eller per e-post.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande